Εγγραφες – Δανεισμός

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει κανείς μέλος-χρήστης της Βιβλιοθήκης πρέπει να είναι κάτοικος Αλίμου ή δημότης Αλίμου, να αποδεχθεί τον Κανονισμό της Λειτουργίας της και να εγγραφεί στο αρχείο μελών της Βιβλιοθήκης.

Μη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας σημαίνει ταυτόχρονα και την άρση της ιδιότητάς τους ως μέλη-χρήστες της βιβλιοθήκης.

 

Η εγγραφή γίνεται με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου
έγγραφου, μια φωτογραφια και την προσκόμιση ενός λογαριασμού του ΟΤΕ
ή της ΔΕΗ, στον οποίο αναγράφεται η μόνιμη διεύθυνσή του κατοίκου/δημότη στον Άλιμο.

 

Για τους ανήλικους αναγνώστες η εγγραφή γίνεται με την ταυτότητα του κηδεμόνα τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη στη Βιβλιοθήκη και παρέχεται δωρεάν. Το κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία με διάρκεια δανεισμού 20 ημέρες και δυνατότητα παράτασης 10 ημερών.

 

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αίτηση κράτησης κάποιου βιβλίου που είναι ήδη δανεισμένο. Με την επιστροφή του βιβλίου ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος χρήστης τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να παραλάβει το βιβλίο. Αν ο ενδιαφερόμενος χρήστης δεν προσέλθει μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η κράτηση ακυρώνεται.

 

Ο χρήστης που έχει δανειστεί υλικό είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός των χρονικών ορίων.

ΔΩΡΕΕΣ

Δωρεές βιβλίων ή μικρών συλλογών (βιβλίων, περιοδικών κ.ά.) μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης της δωρεάς κατά οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ορθό.